SEKRETESSMEDDELANDE

Senast uppdaterad 02 september 2020

OM OSS

Vår webbplatsadress är: https://norrway.com.

Tack för att du väljer att vara en del av vårt samhälle på NORDIC WAYS SL. Vi är fast beslutna att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar kring detta sekretessmeddelande eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på info@norrway.com.

När du besöker vår hemsida https://norrway.com ("Webbplats“) Och mer allmänt använder någon av våra tjänster (”Tjänster”, Som inkluderar webbplatsen), vi uppskattar att du litar på din personliga information. Vi tar din integritet mycket seriöst. I detta sekretessmeddelande försöker vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte håller med, avbryt användningen av våra tjänster omedelbart.

Detta sekretessmeddelande gäller all information som samlas in via våra tjänster (som, såsom beskrivs ovan, inkluderar vår webbplats), samt relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med den information som vi samlar in.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VAD information samlar vi in?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. Kommer din information att delas med någon?
 4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?
 5. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRD INTERNATIONELLT?
 6. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?
 7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 8. Hämtar vi information från minderåriga?
 9. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?
 10. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER
 11. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?
 12. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?
 13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 1. VAD information samlar vi in?


Information samlas in automatiskt

Kortfattat:  Viss information - till exempel din IP-adress (IP Protocol) och / eller webbläsare- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL: er, enhetsnamn, land, plats , information om vem och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.  

Informationen vi samlar in inkluderar:

 • Platsdata. Vi samlar in informationsdata som information om enhetens plats, som kan vara antingen exakt eller exakt. Hur mycket information vi samlar in beror på typen av inställningar för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som berättar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att låta oss samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera dina platsinställningar på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort kan du kanske inte använda vissa aspekter av tjänsterna.
 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:  Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och / eller för att följa våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål som listas nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

 • Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som gjorts via webbplatsen.

 • Administrera prisdrag och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdrag och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.

 • Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsförings- och kampanjkommunikation Vi och / eller våra marknadsföringspartner från tredje part kan använda den personliga informationen du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. När vi till exempel uttrycker intresse för att få information om oss eller vår webbplats, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar oss, samlar vi in ​​personlig information från dig. Du kan när som helst välja bort våra e-postmeddelanden för marknadsföring (se "VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER" Nedan).

 • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 1. Kommer din information att delas med någon?

Kortfattat:  Vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.

 • Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

 • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt avtal.

 • Lagliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstol eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).

 • Vitalintressen: Vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i tvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

Kortfattat:  Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies anges i vårt cookie-meddelande.

 1. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRD INTERNATIONELLT?

Kortfattat:  Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än din egen.

Våra servrar finns i. Om du besöker vår webbplats utifrån, var vänlig medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se “Kommer din information att delas med någon?”Ovan), i och andra länder.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan det hända att dessa länder inte nödvändigtvis har dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är så omfattande som i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämplig lag.

 1. HUR LÅNG HÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:  Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i säkerhetsarkiv), kommer vi säkert lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat:  Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller information lagringsteknik garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller annan obehörig tredje part inte kommer att vara kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information är överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör bara komma åt webbplatsen inom en säker miljö.

 1. Hämtar vi information från minderåriga?

Kortfattat:  Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 års ålder.

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför barn under 18 år. Genom att använda webbplatsen, intygar du att du är minst 18 eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan minderårig och samtycker till att en sådan mindre beroende använder webbplatsen. Om vi ​​får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt ta bort sådan information från våra register. Om du blir medveten om uppgifter vi kan samla in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på info@skalascandinavia.com.

 1. VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER?

Kortfattat:  Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du är bosatt i Schweiz är kontaktinformationen för dataskyddsmyndigheterna tillgänglig här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du mejla oss på info@skalascandinavia.com.

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

    ■  Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, genomföra våra användarvillkor och / eller uppfylla gällande lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort kakor och för att avvisa kakor. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. Att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på vår webbplats besök http://www.aboutads.info/choices/.

Välj bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista med marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig servicrelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt avvika kan du:

    ■  Kontakta oss med hjälp av den angivna kontaktinformationen.

 1. KONTROLLER FÖR ATT INTE SPÅR FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en funktion som inte gör spår ("DNT") eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina webbaktivitetsövervakningar övervakade och samlade. På detta stadium har ingen enhetlig teknikstandard för igenkänning och implementering av DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

 1. HAR KALIFORNIEN BOSTADAR SPECIFIKA PRIVACYRÄTTIGHETER?

Kortfattat:  Ja, om du är bosatt i Kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information.

Avsnitt 1798.83 i Kalifornien Civil Code, även känd som "Shine The Light" -lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information under det omedelbart föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen, har du rätt att begära borttagning av oönskade data som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära borttagning av sådan information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).  

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

Kortfattat:  Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat ”Reviderat” datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi ​​gör väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på ett framträdande sätt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmanar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på info@skalascandinavia.com eller via post till:

NORDIC WAYS SL 

Calle Alameda 22

Madrid, Madrid 28014

Spanien

Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, vänligen skicka ett begäran genom att klicka STENDS finns även i en större modell.. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

Denna sekretesspolicy skapades med Termlys sekretesspolicygenerator.